Tööandja bränding peab olema rohkem kui värbamiskampaania

Seekordses saates „Teeninduse teejuht“ rääkisid Tele2 turundus- ja kommunikatsioonijuht Tiina-Mall Vannastu ning teenusedisainer ja strateeg Ants Lusti tööandja brändingu mõjust teeninduskultuurile. Mõlemad jagasid oma kogemusi ja näpunäiteid selle kohta, kuidas tööandja bränding aitab ettevõtetel pakkuda parimat teeninduskogemust ning leida ja hoida õigeid inimesi.

Mida tähendab tööandja bränding?

Tööandja bränding viitab organisatsioonist kui tööandjast positiivse ja köitva kuvandi loomise ja edendamise protsessile. Tööandja bränding hõlmab ettevõtte maine ja identiteedi kujundamist tööturul, mis aitab tipptalente meelitada ning neid hoida. See on strateegiline lähenemine, mis keskendub ettevõtte ainulaadsete väärtuste, kultuuri, töökeskkonna, töötajate hüvede ja karjääri kasvu võimaluste tutvustamisele nii tulevastele kui ka praegustele töötajatele.

Tööandja brändingu põhikomponendid

Organisatsiooni kultuur

Organisatsiooni kultuur ehk organisatsiooni põhiväärtuste, missiooni ja töökultuuri esiletõstmine näitab, mis tunne on ettevõttes töötada. Organisatsiooni kultuur hõlmab positiivse ja kaasava töökoha edendamist, kus töötajad tunnevad end väärtustatuna ja toetatuna.

Töötaja väärtuspakkumine (EVP)

Ainulaadsete pakkumiste ja hüvede määratlemine näitab, mida ettevõte oma töötajatele pakub. See hõlmab konkurentsivõimelist palka, paindlikku töökorraldust, ametialaseid arenguvõimalusi, tervise- ja heaoluprogramme ning muid hüvesid.

Värbamisturundus

Värbamisturundus on erinevate turundusstrateegiate ja kanalite kasutamine potentsiaalsete kandidaatideni jõudmiseks ja nendega suhtlemiseks. Värbamisturunduse alla käivad sotsiaalmeedia kampaaniad, karjääriveebilehed, töömessid ja sihtotstarbelised reklaamid. 

Kandidaadi kogemus

Tööandja peab tagama positiivse kogemuse tööle kandideerijatele värbamisprotsessi ajal, olenemata lõplikust töölevõtmise otsusest. Positiivne kandidaadikogemus jätab organisatsioonist hea mulje ja julgustab kandidaate tulevikus uuesti kandideerima või ettevõttest positiivselt rääkima, isegi kui neid ei valitud.

Töötajate propageerimine

Praeguste töötajate julgustamine ja väärtustamine muudab nad justkui ettevõtte eestkõnelejateks. Kui töötajad on oma töökogemusega rahul, jagavad nad tõenäoliselt positiivset tagasisidet ja kogemusi, mis võib kaasa aidata uute kandidaatide ligimeelitamisele. Samuti on õnnelikud töötajad motiveeritud ning valmis ettevõtte arengusse tõsiselt panustama.

Brändi pidev täiustamine

Tööandja brändingu puhul on oluline jõupingutuste tõhususe jälgimine ja mõõtmine. Regulaarne tagasiside kogumine töötajatelt ja tööle kandideerijatelt võib aidata kindlaks teha parendusvaldkonnad ning tagada, et ettevõtte kuvand ühtib tegeliku töökeskkonnaga.

Tööandja brändingu mõju

Tele2 on võtnud tööandja brändingu oluliseks fookuspunktiks, kuna nad soovivad saada Eesti parima klienditeenindusega ettevõtteks. Tiina-Mall Vannastu sõnul on tööandja bränding seotud ettevõtte äriliste eesmärkide ja strateegiaga ning aitab eristuda konkurentidest. Tele2 keskendub oma inimestele, olles veendunud, et parim klienditeenindus tuleb just nende endi poolt.

Ants Lusti, Identity disainiagentuuri teenusedisainer ja starteeg, lisas, et tööandja bränding on oluline töökultuuri ja sisekliima loomiseks ning aitab organisatsiooni koos hoida. Ta tõi välja, et tööandja bränding ei saa olla pelgalt uute inimeste värbamise kampaania, vaid peab olema sisemiselt juurdunud ja elav organisatsiooni väärtuste süsteem.

Mõlemad rõhutasid vajadust viia tööandja bränding ja väärtused kooskõlla reaalsete igapäevategevustega. Lisaks arutleti tööandja brändingu juurutamise keerukuse üle ning tõdeti, et see nõuab pidevat sisekommunikatsiooni ja juhtide selget arusaama organisatsiooni eesmärkidest ning nende jagamist töötajatele. Samuti rõhutati, et tööandja brändingu tulemuslikkuse saavutamiseks peab see olema loomulik ja orgaaniline, mitte lihtsalt kirja pandud formaalne dokument. Autentsus, väärtustepõhine käitumine ja aktiivne tööandja brändingu juurutamine võivad aidata ettevõtetel luua tugevat teeninduskultuuri ning saavutada konkurentsieelise turul.

Tööandja bränding on tööturul brändi silmapaistmiseks oluline

Tööandja bränding on tänapäeva konkurentsitihedal tööturul ülioluline. Tugev ja positiivne tööandja bränd võib aidata organisatsioonil meelitada ligi tipptalente, vähendada värbamiskulusid, hoida väärtuslikke töötajaid ja parandada ettevõtte üldist tulemuslikkust. See suurendab töötajate seas uhkust ning aitab kaasa rohkem kaasatud ja motiveeritud tööjõule. Seetõttu on organisatsioonidel vajalik investeerida aega ja ressursse mõjuva tööandja kaubamärgi elluviimisesse ja säilitamisse, et luua andekas ja pühendunud töökollektiiv. 

Identity loovagentuur ulatab sinu ettevõttele tööandja brändingu loomisel abikäe

Võta ühendust Identity loovagentuuri spetsialistidega ning aitame sinu ettevõtet organisatsioonidisaini ja tööandja brändingu väljatöötamisega!

VÕTA ÜHENDUST
Identity OÜ
© Identity OÜ 2024
Infopäring