BRÄNDI IDENTITEET DIGIAJASTUL: KUIDAS KUJUNDADA SILMAPAISTEV DIGITAALNE BRÄNDI IDENTITEET?

Brändi identiteet on ettevõtte visuaalne identiteet, mis koosneb logost, värvidest, fontidest, sümboolikast, veebidisainist ja muudest visuaalsetest elementidest. Digitaalne brändi identiteet aga hõlmab lisaks ka ettevõtte kohalolekut, mainet ning väärtuste kajastamist. Tänapäeval on digitaalne brändi identiteet äärmiselt oluline, kuna enamus inimesi otsib teavet ja tooteid internetist ning ettevõtted peavad suutma silma paista digitaalmaailmas. Tugeva ja äratuntava digitaalse brändi identiteedi omamine aitab ettevõttel paista silma oma turul, eristuda konkurentidest ja meelitada uusi kliente. Samuti aitab see luua usaldusväärsust ja tugevdada brändilojaalsust. Seega on digitaalne brändi identiteet ja selle disain oluline investeering, mis aitab ettevõttel saavutada oma eesmärke ja kasvatada oma tulu.

Põhielemendid brändi identiteedi kujundamisel

Digitaalne brändi identiteet koosneb mitmest erinevast elemendist, kuid on mõned põhielemendid, millele tasub eriti tähelepanu pöörata:

Järjepidevus/Ühtsus – ühtse brändi kuvandi loomine kõikides digitaalsetes kanalites. Ehk luua kuvand oma brändist ning järjepidevalt seda kajastada, ühtne värviskeem, logo, tüpograafia, sõnum ja muu visuaalne materjal. Kui brändi kuvand on igas kanalis erinev, võib see tekitada tarbijates segadust ning vähendada brändi tuntust ja usaldusväärsust.

Äratuntavus – tugeva ja äratuntava brändi identiteedi loomine on võti selleks, et tarbijad mäletaksid brändi ning teeksid sellele järgmistel kordadel automaatselt klikki. See hõlmab endas unikaalse logo, visuaalse stiili disaini ja sõnumi väljatöötamist, mis aitavad brändi eristada konkurentidest. Oluline on, et kliendile jääks meelde sinu brändist vähemalt üks element, olgu selleks nimi, värv või logo, aga kui ta näeb digikeskkonnas juba mitmendat korda sinu ettevõtte brändi ja tal tekib visuaalne seos, siis on tõenäosus suurem, et ta ka kommunikeerib brändiga. See võib olla küllaltki raske väljakutse, kuid Eestis tegutsevad loovagentuurid on oma disainidega tipptasemel ning brändi identiteedi loomiseks head partnerid.

Klientide kaasamine – digitaalne brändi identiteet peaks olema loodud selliselt, et see kõnetab sihtgruppi ning aitab klientidel brändiga seost luua. Selleks tuleks kaasata kliente brändi loomisesse, mis võib aidata kaasa brändilojaalsuse kasvule ning aidata brändil püsida kursis klientide vajadustega. Olgu selleks siis küsitlused, tagasiside, konkursid, kampaaniad või koostööd.

Tugeva digitaalse brändi identiteedi loomine

Tugeva digitaalse brändi identiteedi loomine on keeruline ja teadmisi vajav protsess. Digitaalne maailm on pidevas arengus ja seetõttu on raske identifitseerida, millised elemendid uue brändi loomisel ühel või teisel hetkel töötavad. Trendid ja uued platvormid muutuvad üliheli kiirusel ning ajaga kaasas käimine on brändi identiteedi loomisel võtmeküsimus. Hetkeseisundi populaarsed trendid:

 

 

Brändi digitaalse identiteedi tulevik

Oluline suund, kuhu maailm liigub  on sotsiaalne vastutustundlikkus. Tarbijad ootavad, et brändid võtaksid aktiivsemalt osa ühiskondlikest probleemidest ja panustaksid jätkusuutliku tuleviku loomisesse. Seega peavad brändid olema võimelised väljendama oma väärtusi ja põhimõtteid selgelt oma digitaalses brändi identiteedis ning näitama, kuidas nad aitavad kaasa sotsiaalsetele probleemidele. 

Suurendada fookust kliendikogemusele ja teenindusele, millega klient kokku puutub. Tarbijad eelistavad brände, mis pakuvad suurepärast klienditeenindust ja -kogemust, ning digitaalses maailmas on kliendikogemus sageli ainus viis, kuidas brändi identiteeti edastada. Seega peavad brändid investeerima oma veebidisaini ja kasutajaliidese arendamisse, et tagada sujuv ja nauditav kliendikogemus ning mõelda oma klientide teenindamisele. 

Lisaks võivad tulevikus mõjutada ka tehnoloogilised arengud, näiteks suurem kasutamine virtuaal- ning hääljuhtimine lisaks kiire areng tehisintellektis . Need uued tehnoloogiad võivad pakkuda uusi võimalusi digitaalse brändi identiteedi loomiseks, veebidisaini arenguks ja tarbijatega suhtlemiseks. Kuid võivad ka tööd tulevikus inimestelt ära võtta ning tuua kaasa muid probleeme, mida me praegu välja mõelda ei oska.

Loovagentuur brändi identiteedi kujundamise kaasamiseks

Loovagentuurid on kaasatud brändi identiteedi loomisesse ja nende roll on suurem kui lihtsalt logo või veebidisaini loomine. Loovagentuuride töö hõlmab ka brändi strateegia väljatöötamist, sõnumite loomist ja kogu visuaalse identiteedi kujundamist. Identity ettevõttes mõeldakse kogu brändi identiteediga seotud küsimustele.

Kui soovid kaasata loovagentuuri oma brändi identiteedi loomisse, on oluline leida selline agentuur, mis sobib just sinu brändi jaoks. Oluline on teha põhjalik kodutöö, enne kaasamist võiksid teada, milline on nende portfoolio ning mis stiilis ning mis ettevõtetele on nad varem identiteedi loonud. Tutvu loovagentuuri tööprotsessiga. Kuidas nad lähenemist brändi loomisele? Kuidas nad teevad koostööd klientidega? Kuidas nad tagavad, et nende loodud brändi identiteet vastaks kliendi vajadustele ja ootustele? Seejärel võiksid mõelda, millist abi sul agentuurilt vaja oleks, alates ühekordsest projektist kuni pikaajalise partnerluseni. Kui oled leidnud sobiva loovagentuuri, on aeg alustada koostööga. Jagage oma brändi eesmärke, väärtusi ja sihtgruppi, et agentuur saaks kujundada sulle sobiva brändi identiteedi. Identitys on üks olulisemaid aspekte luua usaldusväärne ja avatud suhtlus, et tulemus vastaks ettevõtte ootustele. 

Võta meiega ühendust oma ettevõttele uue brändi identiteedi loomiseks, ning hakkame koos töötama sinu lahenduse leidmiseks.

VÕTA ÜHENDUST
Identity OÜ
© Identity OÜ 2024
Infopäring